Nieuws

GOB en GroenLinks stellen vragen aan het college over de kwestie Tutti Mangiare / Casa Piano

Op 6 februari 2018 adresseerden de politieke partijen GOB en GroenLinks een brief aan de voorzitter van de gemeenteraad van Sittard-Geleen, burgemeester Cox. In de brief worden vragen gesteld ex art 37 RvO inzake Tutti Mangiare te Born.

 

 

 

Geachte voorzitter, 

De politieke partijen in de gemeente Sittard-Geleen hebben destijds in zowel commissie als raadsvergadering op sociale gronde in grote meerderheid uitgesproken het belang van de maatschappelijke voorziening Tutti Mangiare  voor Born en omstreken te erkennen.

De politieke partijen in de gemeente Sittard-Geleen hebben zich destijds in de betreffende commissie op sociaal gronde in grote meerderheid uitgesproken voorstander te zijn van het steunen van de maatschappelijke voorziening Tutti Mangiare te Born. 

Tutti Mangiare is naar we altijd begrepen hebben een op zich zelf staande maatschappelijke voorziening, dat echter door de betreffende ondernemer naast de bedrijfsactiviteiten van Casa Piano zou worden opgepakt

Het volgens krantenberichten beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van Casa Piano, neemt niet weg dat er in Born grote behoefte blijft bestaan een sociaal maatschappelijke voorziening gelijk aan Tutti Mangaire. 

Gelet op het vorenstaande willen we de volgende vragen aan u voorleggen:  

  1. Bestaat de stichting Tutti Mangiare nog ?
  2. Waarom is er geen vergunning verleend ?
  3. Welke acties heeft het college genomen ?
  4. Aan welke voorwaarden is niet voldaan ?
  5. Is er een chronologisch overzicht van acties ?
  6. Is Casa Piano nu definitief gesloten ?
  7. Is er een alternatief voor de bezoekers van Tutti Mangiare ?
  8. Zo niet, bent u bereid hieraan medewerking te verlenen ?

Gaarne verwachten we uw antwoord binnen de gestelde termijn van 30 dagen conform artikel 37 Reglement van Orde van de gemeenteraad van Sittard-Geleen.

Bij voorbaat dank,

Met vriendelijke groet,

Raadslid gob-fractie,                                                                                   Raadslid fractie GroenLinks,

 

Paul Verjans                                                                                                     Kim Schmitz
Kempstraat 59                                                                                                  Dorpstraat 31
6121 XW Born                                                                                                 6137 SR Sittard
06-44532308                                                                                                     06-498669606

E-mail: raadslid.verjans@sittard-geleen.nl                                       raadslid.schmitz@sittard-geleen.nl

 

|Doorsturen

Sergio Klein

2018-02-08 15:35:27

Dit lijkt wel een hele smerige verkiezingsstunt? Eerst je 7 jaar niets aantrekken van alleenstaande ouderen en als het bijna kapot is er met het sociale project vandoor willen gaan om stemmen te winnen?

Volgens mij zijn dat overigens vragen die ze aan de ondernemer moeten vragen? Daar de gemeente de zaak niet kan sluiten... 

Jullie hebben mijn contact gegevens dus jullie mogen best bellen...?

Ook hier adverteren?

Agenda

Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Weer