Het ZLF wordt gezien als het kleine broertje van het OLS. Er is een optochtroute en een feestterrein, alleen allemaal wat kleinschaliger. Er doen meer dan 50 schutterijen mee. Schutterij St. Joseph Buchten had nummer 32 geloot.

Volgend jaar vindt het schuttersfeest in Nieuwstadt plaats.