Nieuws

Terug naar een zelfstandiger Born

In het Gemeenschapshuis te Born is er op 9-1-2018 om 20.00 uur een Vergadering Verzelfstandiging Born. Dan zullen de mogelijkheden worden besproken hoe er tot gehele of gedeeltelijke verzelfstandiging van de vroegere Gemeente Born kan worden gekomen. Er zijn meerdere scenario’s mogelijk en denkbaar.

De agenda is als volgt:

  1. Inleiding (plus reacties uit de politiek)
  2. Inbreng aanwezigen, waarom is Verzelfstandiging Born nodig?
  3. Inventarisatie en bespreking mogelijkheden
  4. Referendum
  5. Financiering van dit project
  6. Samenstelling voorlopig comite Verzelfstandiging Born

Als mensen een actieve inbreng willen hebben op deze avond: graag een email vooraf naar born.eigen.baas@gmail.com Als je wilt helpen met de facebook pagina of op een andere manier mail dan svp ook. 

AANLEIDING
De gemeente Born is destijds onder hevig protest opgegaan in Sittard-Geleen. Een tijdje lang bleef de naam Born nog bijna transparant in beeld, maar met het verdwijnen van aandacht voor de inwoners van de vroegere gemeente Born is ook de naam Born in de vergetelheid geraakt.

Sindsdien heeft de gemeente Sittard-Geleen ruim gebruik gemaakt van de middelen die de welvarende Gemeente Born destijds had.

Voorbeelden:                                                                      

1. Het project Rijksweg Boulevard. Ondanks alle weerstand ging dat mega-project gewoon door. Er was immers geld genoeg, maar van welke inkomsten? En dat ook nog terwijl destijds  de vroegere Gemeente Sittard al aan de rand van de financiële afgrond stond (een artikel 12 gemeente, zie VNG Magazine 2008). Er is daar niets van geleerd.             

2. Het Ligne-project lijkt vooralsnog ook geen product van verstandig beleid.                                                       

3. Dezelfde stijl van financieel (wan) beheer had het Orbis bestuur. En de gemeente heeft Orbis financieel geholpen in ruil voor een parkeergarage. Ideaal trouwens zo’n parkeergarage waar iedere patiënt of bezoeker verplicht in moet en moet betalen of hij wel of niet wil. Dat geld gaat rechtstreeks naar gemeente en Ziekenhuis.                                                                    

4.  Nu hebben we ook nog de Domeinen (kosten 10 miljoen euro per jaar). Deze afgedwongen fusie lijkt beslist uit te lopen op een mislukking, want een fusie die opgelegd wordt om alleen maar financiële redenen kan niet werken. Intussen hebben we een prachtig bibliotheek gebouw aan de Broeksittarderweg leeg staan. Aan dat gebouw mankeerde niets, compleet met ruimten voor Artamuse  en een concertzaal. Nu kan Biblionova de bodemloze put van Ligne helpen vullen en wellicht moet de bieb in Born  die nu ook dicht gaat dit gat mee gaan vullen 

De gemeente gaat opnieuw te biecht bij de Provincie voor financiële steun en haalt daarbij eveneens nog ieder jaar het maximum uit de gemeentelijke belastingen. Ze zal met verdere projekten  nog meer geld proberen binnen te harken. Er moet immers ook nog aan een nieuw gemeentehuis (30 miljoen?) gedacht worden. Wij als inwoners van Born moeten ons daarvoor gaan duchten!

De gemeente heeft de financiën niet op orde en zal dat ook niet krijgen, dat blijkt uit alles. Daardoor is er natuurlijk geen geld meer voor de kernen van de voormalige Gemeente Born.

Dit is allemaal tot daaraan toe, ware het niet dat de lasten (zowel financieel als qua milieu, veiligheid en gezondheid) van verkeer en industrie in Stadsdeel 1 (vroegere gemeenten Born en Limbricht) vallen en de lusten bij Sittard. De voorzieningen in de dorpen worden sinds de fusie in 2001 ieder jaar gestaag minder.

Het huidige coalitie akkoord staat vol van beloften over burgerparticipatie, maar daar hebben we in de praktijk heel weinig  van gezien!

De begroting 2018 heeft twee mooie beleidsuitgangspunten: “liever kwaliteit dan bereikbaarheid” (GOB zegt: over het Anker moeten we nog eens goed praten, maar er gaat wel 35 miljoen naar een nieuw zwembad in Geleen), en “van buiten naar binnen”. Inderdaad ja, de voorzieningen weg uit de dorpen doch wel richting Stad, helemaal in de stijl van “Zittert Revisited”. Moet deze onverkwikkelijke situatie nu zo doorgaan??

Een oplossing: weg van de status van wingewest en terug naar een zelfstandiger Born of Stadsdeel 1.

Volg ons op facebook.com/born.eigen.baas

Steun ons en kom op 9-1-2018

Stuur dit bericht svp door naar alle u bekende adressen.

 

|Doorsturen

Jo Kostons

2017-12-26 09:56:00

Het lijkt beter in te zetten op meer bevoegdheden / middelen en verantwoording voor de wijk/ dorpsplatforms. Met o.a een politieke invulling afgeleid van de gemeenteraadsverkiezingen. Een sterk(e) stadswijk/ dorp in een krachtige gemeente. Een nieuwe herindeling lijkt nodig (WMS en/ of Zuid-Limburg) om meer bestuurskracht te mobiliseren op (sociaal/ economische) hoofdlijnen. Door verdergaande mobiliteit (internet) kiezen steeds meer mensen voor goedkoop en/of kwaliteit op afstand, de meerwaarde van de stad aan evenementen en voorzieningen boven de traditie en nabijheid van het dorp. Iedere stad/wijk/ dorp krijgt de voorzieningen die het verdient. Ook de bevolkingskrimp speelt onze gemeente/ dorp parten.  De dorpen worden steeds meer rustige kwalitatief hoogstaande woonplaatsen met basisvoorzieningen. Dat onze gemeente zich geen twee stadscentra kan veroorloven is duidelijk. Het maken van keuzes is noodzakelijk. Beeg blif Beeg. Succes.

Ook hier adverteren?

Agenda

Poll

Glanerbrook krijgt een miljoeneninjectie. De zwembaden in Sittard en Buchten moeten sluiten.

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Er is 569 keer gestemd.

Weer