De Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, heeft dit jaar (tot 5 april) 3.785 coronagerelateerde klachten ontvangen. Dat is 65 procent van het totale aantal meldingen dat de inspectie in deze periode binnenkreeg. De meerderheid van de meldingen heeft dus te maken met de coronamaatregelen.

De meeste coronagerelateerde meldingen gingen over mensen die ziek op de werkvloer verschenen. Een woordvoerder van de inspectie zegt dat dit een brede categorie is; hier vallen bijvoorbeeld klachten over collega’s die uit zichzelf met coronaklachten naar het werk komen onder, maar ook klachten over mensen die gedwongen worden om ondanks ziekte naar hun werk te komen. Ook komen er regelmatig meldingen binnen over bedrijven die personeel niet toestaan om thuis te werken, terwijl het werk dit wel toelaat, en over situaties waarin mensen tijdens het werk geen afstand kunnen houden.

Vorig jaar ontving de inspectie in totaal bijna achtduizend meldingen die gerelateerd waren aan de coronamaatregelen. Toen werd het vaakst geklaagd over de onmogelijkheid om de anderhalvemeterregel na te leven. Hoe vaak een klacht dit jaar heeft geleid tot een boete of een andere maatregel, kon de inspectie niet zeggen. In mei vorig jaar kreeg een Friese groentekweker een waarschuwing, omdat er in zijn bedrijf geen afstand werd gehouden, terwijl dat vaak wel kon. De groentekweker kreeg een zogenaamde ‘eis tot naleving’. Dit betekent dat het bedrijf er in korte tijd voor moet zorgen dat werknemers zich wel aan de coronaregels (kunnen) houden.