Auto- en motorbonus 2022: nieuwe incentives komen eraan. Hoeveel zijn ze waard?

2022 auto- en motorbonus: er komen nieuwe prikkels voor de aankoop van vierwielige voertuigen, maar ook tweewielige elektrische, hybride maar ook emissiearme voertuigen . Tussen nu en 2024 wordt jaarlijks 650 miljoen euro aan het initiatief toegewezen. Dit zijn voor welke categorieën de nieuwe voordelen van toepassing zijn.

Autobonus: er komen nieuwe incentives aan. Hoeveel zijn ze waard?

Autobonus: bedrag tot 5 duizend euro voor de nieuwe stimulansen voor de aankoop van elektrische auto’s, tot 4 duizend euro voor hybride auto’s. In de Dpcm die premier Draghi op aandringen van minister van Economische Ontwikkeling Giorgetti ondertekende, staan ​​ook voordelen voor de aankoop van emissiearme auto’s: 650 miljoen euro wordt geïnvesteerd voor het lopende jaar en vervolgens voor 2022 en 2023 (alleen een klein deel van het Fonds voor de automobielsector, dat zijn actie zal verlengen tot 2030).

In detail tredend op de bepaling: voor wie een auto koopt waarvan de prijs niet hoger is dan 35 duizend euro plus btw een bijdrage van 3 duizend euro waar nog eens 2 duizend bij kan komen in geval van gelijktijdige sloop van auto’s van een klasse lager dan 5 euro Bij hybride auto’s een premie van 2 duizend euro voor voertuigen met een prijs van niet meer dan 45 duizend euro plus btw (toe te voegen nog eens 2 duizend in geval van sloop van andere auto’s van minder dan 5 euro) .

Motorbonus: stimulansen ook voor ecologische twee wielen

Motorbonus: de nieuwe ronde van eco-stimulansen dekt ook de aankoop van emissiearme auto’s. Voor voertuigen met een uitstoot tussen 61 en 135 g/km met een prijs van maximaal 35 duizend euro plus btw-bijdragen tot 2 duizend euro als tegelijkertijd een auto van een klasse van minder dan 5 euro wordt gesloopt. gelden ook voor de aankoop van brom- en motorfietsen met een lage ecologische impact .

De rijksbijdrage dekt in dit geval 30% van de prijs tot maximaal 3.000 euro , 40% tot maximaal 4.000 euro als een motorfiets binnen de Euro 3 klasse wordt gesloopt. bromfietsen nieuw af fabriek voorzien van een korting van de verkoper van 5% en een bijdrage van 40% tot een maximum van 2.500 euro bij gelijktijdige sloop van een niet-ecologisch voertuig.